Initiatiefnemers
Frame_logo's_11

De stad Mechelen wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. De vergroening van de automobiliteit is hierbij essentieel.  Het stadsbestuur zelf wil al tegen 2018 zijn wagenpark maximaal overschakelen op elektrische auto’s. Als lokale overheid wil Mechelen dan ook een integraal en dens netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen uitrollen. Binnen het EVORA project  wil de stad de noden en mogelijkheden van een bestuur en bewoners aanreiken om te komen tot een gedragen model(len) dat de groei van de stedelijke elektromobiliteit definitief moet lanceren.

1
2
3
marina

“Mechelen gaat voluit voor een duurzame stad. Evora zal helpen het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren, zodat duurzame mobiliteit een gezicht krijgt en de hoeveelheid fijn stof en lawaai omlaag gaan.”

Marina De Bie

Schepen bevoegd voor o.a. Leefmilieu, Natuur- en groenontwikkeling, Klimaat, Duurzaamheid, Energie, Mobiliteit

——

www.mechelen.be