Code Publiek Toegankelijk LadenCode Publiek Toegankelijk Laden

Een van de resultaten van EVORA is de Code Publiek Toegankelijk Laden. Deze ‘Code publiek toegankelijk laden’ is opgesteld met als doel om de laaddienstverlening van de e-rijders te verbeteren. Het komt er concreet op neer dat het voor de e-rijders moet leiden tot:

  • Zekerheid om publiek toegankelijk te kunnen laden
  • Uniformiteit rond publiek toegankelijk laden
  • Duidelijkheid over publiek toegankelijk laden
  • Transparantie rond publiek toegankelijk laden

 

Code Publiek Toegankelijk Laden downloaden »