Initiatiefnemers
Frame_logo's_05

Infrax zorgt als nutsbedrijf voor aanleg, onderhoud en exploitatie van elektriciteits-, gas- en kabeldistributienetten alsook rioleringsinfrastructuur. Daarnaast vervult Infrax een maatschappelijke voortrekkersrol in het promoten van rationeel energiegebruik en duurzame technologieën. In haar hoedanigheid van distributienetbeheerder wenst Infrax daarom een coördinerende rol op te nemen in de organisatie van publiek laden op haar grondgebied. Samen met EVORA streeft Infrax naar een breed gedragen oplossing waarbij een win-winsituatie ontstaat voor alle betrokken stakeholders (burgers, lokale overheden, netbeheerders, marktpartijen).

1
2
3
Audi-Didier-Willems-high-res

“Infrax ondersteunt vandaag reeds gemeenten bij de uitrol van laadinfrastructuur op haar openbaar grondgebied. EVORA zal toelaten om onze dienstverlening verder te verbeteren.”

Frank Vanbrabant

CEO

——

www.infrax.be