Initiatiefnemers
Frame_logo's_06

Eandis heeft de voorbije drie jaar op het openbaar domein 71 oplaadeilanden uitgebouwd voor elektrische auto’s, fietsen en scooters, binnen het project Elektrische Voertuigen in Actie. Nu kun je op het werkingsgebied van Eandis (234 Vlaamse steden en gemeenten) opladen binnen een straal van 20 km of 20 minuten rijden. Bovendien stelt Eandis al jaren 24 elektrische auto’s, bestelwagens en scooters via een uitleenprogramma ter beschikking van gemeentebesturen, om ze ervaring te laten verwerven met elektrisch rijden. Onder het motto ‘Duurzame mobiliteit, da’s zuivere winst’ ontwikkelde Eandis daarnaast een reeks concrete acties om steden en gemeenten bij te staan in duurzame mobiliteit. Denk aan de vergroening van het wagenpark via doorlichting van bestaande voertuigen en gezamenlijke aankopen van duurzame alternatieven. Voor meer info: www.eandis.be/duurzame-mobiliteit.

1
2
3
Walter_VDB

“Als netbedrijf willen we met slimme oplossingen inspelen op nieuwe energiestromen en onze rol opnemen in de sterk evoluerende markt van duurzame mobiliteit.”

Walter Van den Bossche

CEO Eandis

——

www.eandis.be/duurzame-mobiliteit