Wat is EVORA?

EVORA is een initiatief van de vijf automerken Audi, BMW, Nissan, Renault en Volkswagen, de steden Antwerpen, Leuven en Mechelen, de netbeheerders Eandis en Infrax, Blue Mobility/Olympus en The New Drive.

EVORA heeft als doel om een gunstig klimaat voor laadpunten in steden en gemeenten te ontwikkelen, of: een duurzame oplossing te creëren voor publiek toegankelijke laadpalen in de Vlaamse steden. Om dat te bereiken faciliteren de publiek-private initiatiefnemers van EVORA in een open kennis- en actieplatform. In het platform ontwikkelt een coalition of the willing van belanghebbenden (de “deelnemers”) samen aan deze oplossing.

De initiatiefnemers voorzien één jaar om de doelstelling te realiseren. Zij hebben The New Drive aangesteld als onafhankelijke platformmanager om het proces van EVORA in goede banen te leiden.

De initiatiefnemers lanceren een open oproep aan alle belanghebbenden rond publiek toegankelijke laadpunten om deelnemer te worden van EVORA. Deze uitnodiging blijft geldig voor de volledige looptijd van EVORA.

Doelstellingen

Het is de ambitie van EVORA om met alle deelnemers:

 1. Afspraken te maken ten behoeve van de duurzame uitrol van publiek toegankelijke laadpunten. Deze afspraken omvatten:
  1. Een afsprakenstelsel over de onderlinge rollen en relaties bij het realiseren van laadpunten in steden;
  2. Een actieprogramma voor de optimalisatie van kosten/baten van laadpunten;
  3. Een blauwdruk voor lokaal beleid voor steden en gemeenten.
 2. De voorgaande afspraken in de praktijk te testen in minimaal vijf proefsteden in Vlaanderen om vervolgens tot een of meerdere voorkeursmodellen te komen.
 3. Een concreet en – onder de deelnemers – gedragen voorstel te lanceren voor een samenwerkingsvorm ‘na’ EVORA.

Waar voorziet EVORA expliciet niet in?

EVORA voorziet niet in de financiering van laadpunten, de ontwikkeling van beleidsvisies van steden en gemeenten of in de aanbesteding, concessie of vergunning van laadpunten. EVORA legt ook geen afspraken op aan de markt of overheden. De verantwoordelijkheid voor een duurzame oplossing voor publiek toegankelijke laadpunten in de Vlaamse steden ligt bij de deelnemers van EVORA.

Deelnemen aan EVORA

EVORA is een open platform. Dat wil zeggen dat alle organisaties die een belang hebben bij het behalen van de doelstelling van EVORA deelnemer kunnen zijn. We vragen van deelnemers dat ze:

 • Zich laten vertegenwoordigen door iemand die namens de volledige organisatie spreekt (en dus gemandateerd is om te spreken).
 • De nood aan een duurzame oplossing voor het laden van elektrische voertuigen in de Vlaamse steden erkennen;
 • Een positieve houding hebben ten opzichte van EVORA;
 • Zich aansluiten bij de coalition of the willing en actief meedenken en -werken aan de doelstelling van EVORA.

Om deelnemer te worden vragen we om contact op te nemen met de platformmanager van EVORA (zie de contactgegevens aan de onderzijde).

Stand van zaken en volgende stappen (februari 2015)

EVORA bestaat uit drie fases: de platformfase, de proeftuinfase en de beheerfase. In de huidige fase – de platformfase – maken belanghebbenden afspraken over hoe publiek laden er in Vlaanderen uit gaat zien in de komende jaren.

Op dit moment worden de standpunten en belangen van alle deelnemers van EVORA in kaart gebracht. Tegelijkertijd wordt met de betrokken steden en gemeenten een concept beleid ontwikkeld die als blauwdruk kan dienen voor het lokaal beleid voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Op de achtergrond wordt daarnaast een studie uitgevoerd over de kosten/baten van publiek laden, aangezien deze een impact kunnen hebben op de haalbaarheid van laden in de openbare ruimte of publiek toegankelijke private terreinen. Deze zullen geconsolideerd worden gepresenteerd op de eerstvolgende sessie van EVORA, op 5/6 maart 2015.

U kunt hier een overzicht van alle werksessies vinden.