Vlaams Platform Publiek Laden

play

Projectomschrijving

Wat komt eerst? De kip of het ei? De elektrische wagen of de laadpaal? EVORA zoekt in één jaar tijd naar een duurzame oplossing voor het opladen van elektrische voertuigen in (semi-)publieke ruimtes. Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met onder andere lokale overheden, netbeheerders, autoconstructeurs en energiebedrijven. Het project is geslaagd als in het najaar van 2015 in tenminste vijf grote Vlaamse steden op verschillende plaatsen laadpunten voor de stadsbewoner beschikbaar zijn.

Probleemstelling

Op vlak van het aantal elektrische auto’s scoort België gemiddeld, in vergelijking met andere Europese landen. Dat is voor een belangrijk deel te verklaren door een gebrek aan publiek toegankelijke laadpalen. Wie voor een elektrische wagen kiest, moet die uiteraard ook makkelijk kunnen laden. EVORA richt zich specifiek op stedelingen zonder eigen oprit, mensen die aangewezen zijn om te parkeren op publieke plaatsen: door de paalpaal te laten volgen op de auto willen we de kip-ei discussie doorbreken.

Vier stappen om te slagen

steps-icon

Afspraken over het marktmodel

Het is ontzettend belangrijk om de neuzen van alle betrokken actoren in dezelfde richting te krijgen: lokale overheden, netbeheerders, laadpasproviders, laadpaaluitbaters, autoconstructeurs, energieleveranciers, enzovoorts Afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn cruciaal. Eventuele moeilijkheden van wettelijke of praktische aard moeten worden overwonnen.

steps-icon

Een positieve business case

Zowel de kosten als de baten van een laadpaal moeten exact in kaart worden gebracht. Daarna zoeken we met alle actoren naar een duurzame financiering voor laadpalen in de publieke ruimte.

steps-icon

Het proces paal volgt wagen

EVORA zoekt uit hoe de klant een laadpaal kan aanvragen zonder de tijdverslindende en ingewikkelde administratie. Dat proces moet zo snel en zo eenvoudig mogelijk verlopen. EVORA zoekt uit wat daarvoor nodig is en helpt vijf Vlaamse steden om dit te verwezenlijken.

steps-icon

Op weg naar een duurzame oplossing

Het creëren van een samenwerkingsvorm om de ontwikkelde kennis en het netwerk voort te zetten, ook na dit eenjarig traject. Eerst en vooral in de vijf proefsteden, maar later uiteraard ook in andere geïnteresseerde Belgische steden en gemeentes. EVORA laat zich inspireren door geslaagde voorbeelden in Noorwegen, Nederland en California. Daaruit blijkt dat een nauwe samenwerking tussen overheden en private ondernemingen noodzakelijk is om het project te doen slagen.